Геотрейдинг АД отпусна стипендия на студентка от МГУ

29.02.2024

Геотрейдинг АД си партнира с Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. За академичната 2023/2024 година дружеството отпуска една годишна стипендия и след преглед на документите и събеседване е избрана студентка от втори курс в специалност „Управление на ресурси и производствени системи“. През лятото тя ще има платен стаж за срок от 2 месеца с включен социален пакет, който се полага на служителите от дружеството. При отлично представяне по време на стажа ще има възможност да се присъедини към екипа от професионалисти в компанията.

Геотрейдинг АД за втора година предоставя финансова подкрепа на младежи от МГУ и възможност за практика в дружеството, за да придобият опит в реална работна среда. Дружеството е част от Група ГЕОТЕХМИН, която през настоящата академична година ще предоставя стипендии на студенти от три български университета – МГУ „Св. Иван Рилски“, Университет по архитектура, строителство и геодезия и Технически Университет – София. Освен Геотрейдинг АД още 3 дружества от Групата дават финансова подкрепа: Елаците-Мед АД, Геострой АД, ИТР Сървисиз ЕООД.

За последните 5 години Група ГЕОТЕХМИН е дала над 50 стипендии. Част от студентите са получили финансова подкрепа за повече от една академична година.