Химически реагенти

Геотрейдинг АД получи ексклузивни права за продажба на химически реагенти, произведени в сръбския завод „Жупа“ - Крушевац, собственост на БИН Комерс ДОО.

Българското дружество предлага ексклузивно за територията на България пет вида химически реагенти: калиев амил ксантогенат; калиев бутил ксантогенат, калиев етил ксантогенат, калиев изобутил ксантогенат и натриев изопропил ксантогенат.

За контакт: +359 2 904 25 33+359 875 770 122