Д-р Иван Вутов е новият председател на УС на Индустриален клъстер Средногорие

15.05.2019

На 9 май д-р Иван Вутов, замeстник-управител на Геотехмин ООД и председател на Съвета на директорите на Геотрейдинг АД, беше избран за председател на УС на Сдружение Индустриален клъстер Средногорие. Той пое щафетата от г-н Тим Курт, главен изпълнителен директор и вицепрезидент на Аурубис България АД.

„Изключително много ви благодаря за гласуваното доверие. Ще вложа енергия, усилия и време, за да продължа успешното развитие на Сдружение Индустриален клъстер Средногорие“, каза д-р Иван Вутов.

Клъстерът е създаден през есента на 2005 г. Водещите компании в него са: Геотехмин ООД, Елаците – Мед АД, Асарел – Медет АД, Аурубис България АД и Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД. Сред целите на клъстера са: повишаване на конкурентоспособността на индустриалния сектор в региона на Централното Средногорие, устойчиво развитие на регионалните индустрии и местните общности в региона чрез иновативни технологии, бизнес постижения и социално предприемачество и др.

На заседанието проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД, определи Индустриален клъстер Средногорие  като „най-успешния у нас през последните години“. „Много е важно да използваме натрупаните знания, умения и професионализъм за по-високата ресурсна ефективност на предприятията и кръговата икономика. Също така трябва да обединим усилията на бизнеса, науката, на НТС по МДГМ и клъстера за развитието на иновативни проекти в минната индустрия“, каза проф. дтн инж. Вутов.