Геотрейдинг посрещна над 100 студенти в Многофункционален комплекс ProAuto

29.04.2022

Над 100 студенти посрещна Геотрейдинг АД в Многофункционалния комплекс ProAuto по време на Деня на кариерните възможности. Събитието беше организирано от МГУ „Св. Иван Рилски“ и Група ГЕОТЕХМИН. Студентите научиха какви са възможностите за платен стаж и за получаване на стипендии от дружествата. Група ГЕОТЕХМИН беше представена от д-р инж. Иван Вутов – председател на Съвета на директорите на Геотрейдинг АД и заместник-управител на Геотехмин ООД, г-н Доминик Хамерс – изпълнителен директор на Геотехмин ООД, г-н Красимир Деков – заместник-търговски директор на Геотрейдинг АД и др. Гости от МГУ бяха ректорът на университета проф. д-р инж. Ивайло Копрев, заместник-ректорите и деканите на трите факултета.

„Работейки с вас се докосваме до най-добрите технологии, защото истината е, че компаниите от минерално-суровинната индустрия вървят много по-бързо напред, а това дава преимущество на нашия университет и помага за ранното кариерно ориентиране в училищата“, каза проф. Ивайло Копрев и пожела на студентите да станат част от голямото семейство на Група ГЕОТЕХМИН.

По време на събитието се проведоха дискусии със служители на компании от Група ГЕОТЕХМИН, завършили МГУ, които разказаха за своето професионално развитие и за това как академичните знания им помагат при изпълнение на служебните им задължения. От Геотрейдинг АД участва г-н Красимир Деков, завършил икономически специалности в два университета и след това избрал МГУ, където е придобил магистърска степен по „Управление на добива и преработка на комплексни руди”.

„Започнах от технически сътрудник и работата ме срещна с много специалисти и технически лица, както в Обогатителния комплекс, така и в Рудодобивния комплекс. Това събуди у мен интерес и желание да развивам моите знания и умения в тази насока. Обучението в МГУ ми помогна, защото всичко, което виждах на практика и за което не бях учил преди това, ми беше показано и обяснено по най-добрия начин на теория.“ Според г-н Деков, за да се развиват успешно в професионален план младежите трябва да работят с интерес и любов. Ето и съветът, който той им даде: „Вие вече сте избрали МГУ, така че продължавайте да следвате целите и идеите си!“