Четериоплеткови маркучи


Четириоплетков маркуч с накрайник на присъединяване тип Flange - прав.


Четириоплетков маркуч с накрайник на присъединяване тип DKOS - прав с метрична резба.