Инж. Кирил Илиев връчи академичен „Оскар“ на Минно-геоложкия университет

26.02.2021

Изпълнителният директор на Геотрейдинг АД инж. Кирил Илиев връчи награда на ректора на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ проф. д-р инж. Ивайло Копрев за първо място в направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“ сред висшите учебни заведения в България. Това стана на онлайн церемония, организирана от в. „24 часа“ в партньорство с Министерство на образованието и науката, за представяне на проекта „Разработване на рейтингова система за висшите училища в Република България".

Инж. Илиев отбеляза дългогодишното добро партньорство на Геотрейдинг, като част от Група ГЕОТЕХМИН, с висшето учебно заведение, част от което е и грижата за бъдещите млади специалисти. „Ние вярваме, че бизнесът трябва да подкрепя университетите за качествено висше образование. Затова даваме възможност на студенти да придобият практически опит и да започнат успешно кариерата си при нас. Тази година Група ГЕОТЕХМИН има 22-ма стипендианти от Минно-геоложкия университет“, обяви изпълнителният директор на Геотрейдинг. Инж. Илиев поздрави проф. Ивайло Копрев за постиженията на учебното заведение и на студентите, „на които бизнесът разчита в утрешния ден“.

„Минно-геоложкият университет е висшето учебно заведение, което въплъщава в себе си синергията наука – бизнес - образование и тази награда е признание за съвместната ни дейност между университета и компаниите от минерално-суровинната индустрия. Надявам се да продължим така и занапред“, каза при получаването на наградата проф. Копрев.

Рейтингът на висшите училища, разпределени в професионални направления, дава ориентир за развитието на висшето образование на самите университети, за студентите и бизнеса.